Informasjon Follo HK Damer – Vipers

Det nærmer seg kamp igjen i Stil Arena, og for et arrangement dette blir! I skrivende stund ser det ut til at over 750 tilskuere skal gjeste Stil Arena i kveld, for å se våre helter matches mot verdens beste håndballag – dette blir gøy!

Det er lenge siden vi har arrangert et såpass stort arrangement, og for mange er det helt sikkert lenge siden man har vært tilstede på et arrangement med opp i mot 1000 tilskuere, så her følger litt praktisk informasjon.

BILLETT- OG PLASSINFORMASJON

Nedenfor ser dere salkartet i Stil Arena. De som har kjøpt billetter i felt K, J, I og H bruker inngang nede, og går inn mellom felt I og J. Det er ikke krav om å sitte på kjøpt plass, men man finner seg seg en plass innenfor sitt felt, og beholder denne plassen gjennom hele arrangementet.
For de med billett på felt A, B, C, D, E, F og G bruker de inngang til arenaen via trapp opp i 2. etasje, og finner en plass innenfor de nevnte feltene. Igjen er det ingen krav om at man sitter på kjøpt plass, men man velger seg en plass innenfor de nevnte feltene, og beholder denne gjennom hele arrangementet.

UTGANGER

Ved kampslutt vil nødutganger ved Felt D åpnes, og de på felt A-G benytter seg av denne utgangen.
Felt H-K benytter seg av hovedutgang ved fojaeen.

Salkart Stil Arena.

KIOSK

Felt A-G benytter seg av kiosk oppe i 2. etasje (Nord) og Felt H-K benytter seg av kiosk nede ved fojaeen (Sør).

TOALETT

Felt A-G benytter seg av toalett oppe i 2. etasje, og felt H-K benytter seg av toalett nede ved fojaeen.

Vi gleder oss til et fantastisk arrangement, og til å se mange mennesker i Stil Arena igjen!