Daglig leder – Lars Olsen
Mail: lars.olsen@follohk-damer.no
Tlf: 905 00 236

 • Leder – Toril Fiskerstrand
  • Mail:  Toril.Fiskerstrand@follohk-damer.no
 • Nestleder – Cathrine Fuglei:
  • Mail: Cathrine.Fuglei@follohk-damer.no
 • Sportslig Leder – Christer Hovdsveen-Halvorsen
  • Mail: christer.halvorsen@follohk-damer.no
 • Styremedlem – Monika Lunde
  • Mail: monika.lunde@follohk-damer.no
 • Styremedlem – Janne Jansen
  • Mail: janne.jansen@follohk-damer.no
 • Styremedlem – Kåre Nordhagen
  • Mail:  kaare.nordhagen@follohk-damer.no
 • Styremedlem – Anders Hattestad
  • anders.hattestad@follohk-damer.no