Foretaksnavn: FOLLO HÅNDBALLKLUBB DAMER

Kontakt: post@follohk-damer.no

Postadresse: STIL ARENA – Berghagan 6, 1405 Langhus

Organisasjonsnummer: 991 068 805