VINKL – Follo HK Damer

Nytt selskap. Lange tradisjoner.

Vinkl AS er et ledende spesialistmiljø for eiendomsutvikling i Ski og Follo. Med et langsiktig fokus, og et personlig eierskap, er vår ambisjon å prege hvordan Østlandets mest spennende vekstregion skal formes.

Vinkl ble etablert i 2019, og eies av Ski Invest 2 AS, Stil Invest AS og Bee AS, tre lokale selskaper med lang historie i Ski og Follo. Vi er utbyggerne som også er innbyggere.

Vinkl AS er et lite miljø, men med et stort nettverk av samarbeidspartnere. Til hvert boligprosjekt tar vi med oss partnere som vi mener er best egnet for å lykkes sammen med oss.