Ski Trafikkskole – Follo HK Damer

Ski Trafikkskole ble etablert i 1987 av eier og faglig leder Thore Kjell Melhus. 

Ski Trafikkskole er medlem av ATL – Autoriserte Trafikkskolers Landsforening.

OM THORE

Thore Kjell Melhus er eier og faglig leder for Ski trafikkskole. Han tok trafikklærerutdannelsen ved Statens Trafikklærerskole (STLS), nå Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT), i 1978 og har jobbet som trafikklærer siden endt utdannelse. Thore har lang erfaring med opplæring i moped, motorsykkel og personbil. Han er også godkjent innen førstehjelpsundervisning.

OM GUNNAR

Gunnar Kristoffersen er utdannet trafikklærer ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). Han er godkjent for opplæring på personbil og innen førstehjelpsundervisning.


“Jeg var så fornøyd med opplæringen jeg fikk hos Thore at når tiden var inne for datteren min, valgte jeg selvfølgelig Ski trafikkskole.

— Fornøyd far

Navn:
Ski Trafikkskole
Adresse:
Oppegårdveien 2 B
Postnr/sted
1423 SKI
Tlf
900 22 385