Ski Øst – Follo HK Damer

Bydel Ski østRegionale prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo og Akershus viser at folketallet kan øke med 330 000 personer i løpet av perioden 2012 – 2030. Veksten i antallet arbeidsplasser er forventet å øke med 8000-9000 pr. år. Det er beregnet at Ski by kan få vekstimpulser som tilsvarer mellom 7 600 og 14 000 nye innbyggere i samme periode. Dette er en betydelig vekst som også henger sammen med utbygging av Follobanen, en dobbeltspor fra Oslo S til Ski som vil redusere reisetiden mellom de to byene til 11 minutter.

Ski kommune har igangsatt arbeid med en kommunedelplan for bydel Ski Øst. Ski kommuneplan for 2011-2022 beskriver Ski Øst som en stor reserve for bymessig transformasjon med betydelig innslag av boliger med tilhørende funksjoner. For bydel Ski Øst kan den ovennevnte veksten innebære en befolkningsvekst på opptil 9500 nye innbyggere og en boligvekst på opptil 4300 nye boliger. I planprogrammet for kommunedelplanen forutsettes det også transformasjon av næringsområder med typisk industri og logistikkvirksomhet til en mer sammensatt næringsstruktur.

Ski Øst AS eier/kontrollerer om lag 500.000 m2 eiendom og i tillegg Toyotabygget i Industriveien 1A og Tessbygget i Industriveien 3A.

Eiendommer
Eiendommer som eies av Ski Øst er:
– Industriveien 1 A, bygget til Toyota Follo.
– Industriveien 3 A, bygg med TESS, Lefdal-lager, Imtec, samt eget bygg for Mekonomen.
– Teglveien 17, bygg som huser SnapDrive, Bilens Eksosanlegg, Villanden, Riis Bilglass og Ervik AS.

Historie
Ski Øst AS ble stiftet sommeren 2008, den gangen under navnet Ellingsrud Utvikling AS. Men planene om en bydel øst for Ski har eksistert hos eierne i flere år før dette. Selskapet eies i dag av Ski Næringspark AS, Industriveien Eiendom AS og Stil Invest AS.

Ski Øst AS eier/kontrollerer om lag 500.000 m2 eiendom og i tillegg Toyotabygget i Industriveien 1A, Tessbygget i Industriveien 3A og Teglveien 17.

Avstand til
– Barneskole:
– Ny fireparallell barneskole planlagt for bydelen
– Ski stasjon: 1,2 km (fra planlagt nærsenter/bydelssenter)
– Friluftsområder 0 meter

Type boliger
Leiligheter, småhusbebyggelse

Antall boliger
1.000-1.500

Næring
Nærsenter og øvrige bydelsfunksjoner

Prosjektfase
Områderegulering

Antatt salgsstart
2021

Partnere
Ski Invest 2 AS
Stil Invest AS
Höegh Eiendom AS

Prosjektet utvikles av sammen med sammen med Höegh Eiendom AS, Stil Invest AS og Ski Invest 2 AS.