Rent Idrettslag – Follo HK Damer

Follo HK Damer er sertifisert som Rent Idrettslag gjennom Antidoping Norge.

Som Rent ldrettslag har vi et særskilt ansvar for a spre gode
holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for
et sunt og dopingfritt miljø.