Armeringsservice – Follo HK Damer

Vi har armert siden 1991

Armeringsservice ble stiftet 15.11.1991. Første oppdrag var Oslo nye tinghus for Veidekke Entreprenør AS. Den gang med 5 medarbeidere. I takt med etterspørsel har selskapet gradvis blitt utvidet, for å stabilisere seg på ca. 70 medarbeidere. Vi rekrutterer våre medarbeidere vesentlig fra Norge, Sverige og Polen. Våre medarbeidere er fast ansatte.

Rekruttering

Armeringsservice AS tar på seg et ansvar med rekruttering av unge medarbeidere til bransjen. Firmaet ble godkjent som lærlingbedrift i 1995.

HMS

Armeringsservice AS jobber aktivt med helse, miljø og sikkerhet, kvalitetssikring og internkontroll. Bedriften er tilknyttet bedriftshelsetjeneste.

Ansvar

Armeringsservice AS ønsker alltid å opptre som en seriøs og god samarbeidspartner ved å følge de pålegg og krav som stilles. Så vel økonomisk som faglig.

Navn:
Sixten Kjærnlie
Tlf
908 53 477