Armeringsservice – Follo HK Damer

Vi har armert siden 1991

Armeringsservice ble stiftet 15.11.1991. Første oppdrag var Oslo nye tinghus for Veidekke Entreprenør AS. Den gang med 5 medarbeidere. I takt med etterspørsel har selskapet gradvis blitt utvidet, for å stabilisere seg på ca. 70 medarbeidere. Vi rekrutterer våre medarbeidere vesentlig fra Norge, Sverige og Polen. Våre medarbeidere er fast ansatte.