Thomas Engen blir vår nye hovedtrener fra neste sesong – Follo HK Damer

Thomas Engen blir vår nye hovedtrener fra neste sesong

Etter en god prosess har Sportslig utvalg valgt å engasjere Thomas Engen som klubbens nye hovedtrener. I tillegg til rollen som hovedtrener vil han også gå inn i en andel i den administrative driften av klubben. Thomas er i dag tilknyttet Fredrikstad Ballklubb i en kombinert rolle som ansvarlig for spillerlogistikk elite og rekrutt og hovedtrener for rekruttmiljøet. Han har også hatt ansvar for administrative oppgaver for klubben.

Thomas er 33 år, opprinnelig fra Mysen, men nå bosatt i Fredrikstad med kona Karoline og Oskar på 10 mnd. Før han kom til Fredrikstad i 2022 hadde han to suksessfulle år i Levanger, der han tok laget fra 2. divisjon til toppen av 1. divisjon i 21/22-sesongen. Thomas har tidligere innehatt trener-roller bl a i Elverum, Kjelsås og Østsiden. Trenerutdanningen har han gjennom en bachelorgrad i idrett med spesialisering i trenerrollen, og han er i avslutningsfasen av Mastercoach-utdanningen. I tillegg har han gjennomført Olympiatoppens «Trenerløftet».

En litt betenkt Levanger-trener

Hvorfor valgte du Follo HK Damer? «Etter at jeg ble kontaktet av agent, gjorde jeg noen sonderinger rundt klubben, og konkluderte raskt med at dette er en klubb med stort potensiale og at jeg hadde veldig lyst til å være med på den reisen klubben har startet på. Det trigger meg å kunne jobbe mot å samle regionen mot en toppklubb, og jeg tror det er avgjørende å få med alle klubber i prosjektet slik at vi etablerer et eierforhold hos alle. Den seneste tiden har jeg jobbet mye med spillerutvikling, og følte nå at det var på tide å komme tilbake til trenerrollen og toppidrett igjen. Det å variere mellom rollene har gitt meg en nyttig bredde og har vært veldig lærerikt! Jeg gleder meg til å utnytte dette i trener-rollen i Follo HK Damer»

Hva tenker du om Follos vei videre? «Jeg kommer inn her fordi jeg virkelig tror på prosjektet som klubben har satt i gang. Vi må dyrke samarbeidet mellom trenerne og innad i klubben, sette oss felles mål og tenke helhetlig. Og så må vi satse på å få frem lokale talenter samtidig som vi styrker miljøet på Elite. For det vil nok fortsatt være behov for å hente inn noen forsterkninger utenfra! Men det er mange talenter i den store Follo-regionen, og noen av disse må klare å utvikle slik at de blir klare for å ta steget opp i elitestallen.»

Hva er du mest opptatt av i trenerrollen? «Jeg er veldig opptatt av å utvikle det kollektive spillet og skape gode relasjoner. På den måten får vi til bedre samhandling. Jeg ønsker et spill med høyt tempo og god timing. Videre er jeg opptatt av at vi skaper gode treningsmiljøer og at vi er seriøse og fokuserte i alt vi gjør. Vi skal samles om verdiene som skal reflekteres i alt vi gjør. Dette er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt i sammen med spillere, resten av trenerkollegiet og administrasjon og støttespillere i klubben!»

Vi ønsker Thomas hjertelig velkommen til Follo HK Damer!