Follo HK Damer innkaller til årsmøte 28. mars – Follo HK Damer

Follo HK Damer innkaller til årsmøte 28. mars

Til medlemmene i Follo HK Damer 

Innkalling til årsmøte i Follo HK Damer 

Styret innkaller herved til årsmøte i Follo HK Damer 

Årsmøtet avholdes 28. mars 2023 klokken 1800 i Langhushallen 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2023 til post@follohkdamer.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden og Facebook. 

Foreløpig saksliste:  

Sak 1: Konstituering 

Sak 2: Årsberetning 

Sak 3: Økonomi 

Sak 4: Budsjett 

Sak 5: Valg 

Sak 6: Innkomne saker 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Follo HK Damer i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Follo HK Damer. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret Follo HK damer