Follo HK Damer Styret og administrasjon sesongen 2022/2023 – Follo HK Damer

Follo HK Damer Styret og administrasjon sesongen 2022/2023

Daglig leder – Lars Olsen
Mail: lars.olsen@follohk-damer.no
Tlf: 905 00 236

 • Leder – Hanne Nettum Breivik
  • Mail:   hanne.nettum.breivik@gmail.com
 • Nestleder – Janne Jansen
  • Mail: janne.jansen@follohk-damer.no
 • Sportslig Leder – Daniel Helland Anderson
  • Mail: dha@online.no
 • Styremedlem – Lene Johansen
  • Mail: lene.johansen@hotmail.com
 • Styremedlem – Christer Høyning
  • Mail: christer.hoyning@gmail.com
 • Styremedlem – Kåre Nordhagen
  • Mail:  kaare.nordhagen@follohk-damer.no
 • Styremedlem – Erik Kristiansen
  • Mail: k79eri@hotmail.com