Innkalling til Årsmøte i Follo Håndballklubb Damer 27. mai 2021 – Follo HK Damer

Innkalling til Årsmøte i Follo Håndballklubb Damer 27. mai 2021

Til medlemmene i Follo HK Damer

Mandag 26.04.21

Innkalling til årsmøte i Follo HK Damer

Styret innkaller herved til årsmøte i Follo HK Damer. 

Årsmøtet avholdes 27.05.21 klokken 18:30 på Teams. Dersom det skulle åpne seg muligheter for å holde årsmøtet fysisk, vil dette gjøres i møterommet i Langhushallen. For tilsending av link til det digitale møtet, og dermed påmelding til årsmøtet må det sendes påmelding til post@follohk-damer.no 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.05.21 til post@follohk-damer.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Follo HK Damer i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Follo HK Damer. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Follo HK Damers lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Follo HK Damer kontaktes på post@follohk-damer.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret