Elitelisensnemnda (ELN) har gjort sine første tildelinger av kategorier for Elitelisens 2020-21.

Tidligere søkte klubbene om elitelisens hvert år. Nytt fra forrige sesong er at klubbene etter søknadsbehandling for sesongen 2019-20, beholder lisensen så lenge kravene i lisensordningen oppfylles. Ordningen omfatter lag i REMA 1000-ligaen og 1. divisjon.

Etter at oppdatert dokumentasjon ble sendt inn, er vi stolte og glade for at Follo Hk Damer tildeles lisens i Grønn kategori.

Det er godt at enda en «boks» et sjekket ut i forbindelse med klargjøring for neste sesong. Om den generelt positive trenden i samfunnet fortsetter, ser vi lyst på neste sesong og gleder oss til å komme i gang for fult når smittevernreglene tillater det.