Til medlemmene i Follo HK Damer

Langhus 31. mars 2020                   

Innkalling til årsmøte i Follo HK Damer

Det innkalles herved til årsmøte den

19. mai 2020 kl. 19.00 i kafeteria i Langhushallen.

Om det fremdeles er restriksjoner på fysiske møter vil medlemmer få tilsendt en oppdatert innkalling for å avholde møtet som et virtuelt møte

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. mai 2020.

Eventuelle saker sendes til post@follohk-damer.no.

Fullstedig sakliste med alle sakspapirer sendes ut til medlemmer per e-post ut en uke før årsmøtet.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret Follo HK Damer