Som en følge av siste dagers utvikling av situasjonen knyttet til koronaviruset, har styret i Follo HK Damer besluttet å utsette klubbens årsmøte opprinnelig satt opp til 24. mars.

Det vil komme en ny innkalling til årsmøtet når ny dato er bestemt.

NHF har gitt en generell utsettelse på fristen å avholde årsmøte til 15. juni.

Les mer om den generelle utsettelsen fra NHF