Follo HK Damer har de siste fem sesongene samarbeidet med Plexus klinikken. Det er et samarbeid som er utviklet over tid fra å være en samarbeidspartner for behandling av spillere når skadesituasjoner oppstår til å være en aktiv partner i det daglige treningsarbeidet med skadeforebygging og fysisk trening.

«Plexuklinikken har vært en lojal støttespiller i mange år og har vært med oss hele veien fra 2 div til elite og har bidratt med viktig kompetanse på behandling, skadeforebyggende trening og styrkefystrening.

Lars Abelsen – Hovedtrener Follo HK Damer

Plexus klinikken bidrar med faglig kompetanse både mot Elite laget og rekruttlaget. For våre unge rekrutter er det avgjørende at de kommer godt i gang med fysisk trening og trener riktig i denne viktige utviklingsfasen som håndballspiller. Plexus klinikken bidrar til å lage opplegg for fysisk trening samt praktisk instruksjon så egentrening blir utført korrekt og effektiv.

Mot Eliteserielaget er Plexus klinikken en viktig el av den daglige oppfølgingen av spillere som sliter eller kjenner større eller mindre skader. De har det medisinske ansvaret for å avgjøre om en spiller er kampklar eller ikke. I tillegg er klinikken medisinsk ansvarlig på alle Eliteserielagets hjemmekamper.

Vi i Follo HK damer er glade for å ha en så kompetent partner som Plexus klinikken med på laget. Det er en viktig byggestein når klubben bygger grunnlaget for at klubben skal nå målsetningen om å jobbe mot toppen av Norsk håndball med lokale krefter.