Til medlemmene i Follo HK Damer

Langhus 14. februar 2020                   

Innkalling til årsmøte i Follo HK Damer

Det innkalles herved til årsmøte den 24. mars 2020 kl. 20.00 i kafeteria i Langhushallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 10. mars 2020.

Eventuelle saker sendes til post@follohk-damer.no.

Fullstedig sakliste med alle sakspapirer sendes ut til medlemmer per e-post ut en uke før årsmøtet.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret Follo HK Damer